Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีของพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีของพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร


บริการสารสนเทศ