Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดโครงการนิสิตจิตอาสาตามแนวทางวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5ส และร่วมสานเสวนา “การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5ส” ณ วัดศรีมาลัย อำเภอจุน

พิธีเปิดโครงการนิสิตจิตอาสาตามแนวทางวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5ส และร่วมสานเสวนา “การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5ส” ณ วัดศรีมาลัย อำเภอจุน


บริการสารสนเทศ