Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.พะเยา ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม และกำกับการดำเนินงานโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562

พศจ.พะเยา ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม และกำกับการดำเนินงานโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา อ.ภูซาง


บริการสารสนเทศ