Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบพื้นที่การขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการ ที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ไผ่สีทอง

ตรวจสอบพื้นที่การขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการ ที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ไผ่สีทอง


บริการสารสนเทศ