Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.พะเยา ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูให้กับโรงพยาบาลพะเยา ในนามหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง

พศจ.พะเยา ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูให้กับโรงพยาบาลพะเยา ในนามหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง


บริการสารสนเทศ