Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมตรวจข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี 2562 และการประชุมคณะสงฆ์ภาค 4-5-6-7 ธรรมยุต ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมตรวจข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี 2562 และการประชุมคณะสงฆ์ภาค 4-5-6-7 ธรรมยุต ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่


บริการสารสนเทศ