Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการช่างสิบหมู่ และเงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ

ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการช่างสิบหมู่ และเงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ


บริการสารสนเทศ