Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.พะเยา ลงพื้นที่ประสานวัดที่เป็นวัดท่องเที่ยวในการทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ และบริการเจลล้างมือเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแด่พระสงฆ์ สามเณรภายในวัด รวมถึงนักท่องเที่ยว

พศจ.พะเยา ลงพื้นที่ประสานวัดที่เป็นวัดท่องเที่ยวในการทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ และบริการเจลล้างมือเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแด่พระสงฆ์ สามเณรภายในวัด รวมถึงนักท่องเที่ยว


บริการสารสนเทศ