Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.พะเยา สนองงานคณะสงฆ์ในการจัดทำอาหารคาวหวาน น้ำดื่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วัดโสมนัสทุ่มท่า

พศจ.พะเยา สนองงานคณะสงฆ์ในการจัดทำอาหารคาวหวาน น้ำดื่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วัดโสมนัสทุ่มท่า


บริการสารสนเทศ