Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ชุมชนวัดศรีโคมคำ

ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ชุมชนวัดศรีโคมคำ


บริการสารสนเทศ