Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบแห่งการมรณภาพ 1 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร, ปธ.5) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ

พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบแห่งการมรณภาพ 1 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร, ปธ.5) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ


บริการสารสนเทศ