Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบบาลีธรรม

การสอบบาลีธรรม

ข่าววันเสาว์ที่ 5 กันยายน 2552 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐแจ้งว่า  

            ชี้เรียนอยู่ในสำนักเรียนใน กทม. แต่กลับไปสมัครสอบในสนามสอบต่างจังหวัด โดยหากทางสำนักเลขานุการแม่กองบาลีฯตรวจพบ  ก็จะกำชับผู้นำข้อสอบให้มีการดูแลสนามสอบแห่งนั้นเข้มงวดเป็นพิเศษ …พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง กล่าวว่า สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงได้กำหนดวันสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2553 โดยจะมีการสอบในช่วงเดือน ม.ค. และ ก.พ.2553 ส่วนการส่งบัญชีผู้สมัครสอบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะเริ่มส่งบัญชีผู้สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.นี้ และหลังวันที่ 16 ธ.ค. ทางสำนักงานเลขานุการแม่กองบาลีฯ จะพิจารณาเพื่อประกาศ รายชื่อและสนามสอบ ทั้งนี้  ในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีผู้สอบบางรูปส่อเจตนาที่จะทุจริตในการสอบ เพราะว่าเรียนอยู่ในสำนักเรียนใน กทม. แต่กลับไปสมัครสอบในสนามสอบต่างจังหวัด โดยหากทางสำนักเลขานุการแม่กองบาลีฯตรวจพบ  ก็จะกำชับผู้นำข้อสอบให้มีการดูแลสนามสอบแห่งนั้นเข้มงวดเป็นพิเศษ

เลขานุการแม่กองบาลีฯ กล่าวต่อไปว่า การที่เรียนในสำนักเรียนใน กทม. แล้วไปสมัครสอบในสนามสอบต่างจังหวัด  เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผล เพราะสนามสอบใน กทม.ก็มีอยู่มาก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจับตาดูเป็นพิเศษ เพราะอาจจะมีการเปลี่ยนตัวผู้สอบได้ เนื่องจากเห็นว่าพระต่างจังหวัดไม่รู้จักพระใน กทม. เมื่อลงสมัครสอบในสนามต่างจังหวัดก็จะให้พระรูปอื่นไปสอบแทน ทั้งนี้ สำหรับโทษของการทุจริตในการสอบบาลีสนามหลวงนั้น หากมีการตรวจพบและเมื่อตรวจสอบแล้วว่ากระทำการทุจริตสอบจริง  ก็จะโดนตัดสิทธิ์ห้ามสอบเป็นเวลา 5 ปี.

บริการสารสนเทศ