Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุภาพ

การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุภาพ

  

                     วันที่ 10 กันยายน 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้มอบให้ นางจินดา  หน่อคำบุตร นักวิชาการ ระดับชำนาญการเข้าร่วมเป็นกรรมการ    การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  และได้เข้าประเมินโรงเรียนวัดปัวดอย และโรงเรียนนาปรังวิทยา อำเภอปง  ได้รับการต้อนรับจากท่านพระครูอดุลศีลวิมล พระครูอาทรบุญสถิตด้วยดี ทางคณะกรรมการขอบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

บริการสารสนเทศ