Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมพระสอนศิลธรรม

ประชุมพระสอนศิลธรรม

    

            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้จัดประชุมพระสอนศิลธรรม จังหวัดพะเยา,เชียงราย,น่าน มีพระสอนศิลธรรม จำนวน 250 รูปเข้าประชุม ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2552

 

 

 

บริการสารสนเทศ