Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งคณะกรรมการพัฒนาศาสนสมบัติกลาง

ตั้งคณะกรรมการพัฒนาศาสนสมบัติกลาง

                       

    หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 13 ตุลาคม 2552 เผยว่า อำนวยการ พศ. เผย มส.  มีมติเห็นชอบตั้ง กก.พัฒนาศาสนสมบัติกลาง  ว่า ยืนยันคณะสงฆ์จะไม่เข้าไปแทรกแซงการบริหารจัดการ รวมไปถึงในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายแต่อย่างใด...

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงกรณีที่มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติตั้งคณะกรรมการพัฒนาศาสนสมบัติกลางเพื่อหาทางเพิ่มรายได้จากศาสนสมบัติว่า ขอชี้แจงว่า การที่ มส.มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาศาสนสมบัติกลาง โดยจะมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาและเร่งรัดการจัดประโยชน์ในที่ดินศาสนสมบัติกลางและที่ดินวัดร้างนั้น ไม่ได้หมายความว่าคณะสงฆ์จะเข้ามาแทรกแซงการบริหารจัดการ รวมไปถึงในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายแต่อย่างใด แต่โดยเจตนาแล้ว เป็นการเข้ามาช่วยดูแลเป็นที่ปรึกษาให้กับ พศ. บางกรณีเท่านั้น เพราะในเรื่องการจัดประโยชน์ ศาสนสมบัติ ที่ดินวัดร้าง จะมีคณะกรรมการ พิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) และ มส. คอยพิจารณาอยู่แล้ว  

นางจุฬารัตน์กล่าวต่อไปว่า ส่วนการตั้งเป้าเพิ่มรายได้ให้ได้ 4 พันล้านบาท ภายในระยะเวลาอีก 4-5 ปีนั้น เป็นเรื่องปกติของการพัฒนารายได้ศาสนสมบัติกลางที่จะต้องนำรายได้ไปสนับสนุนกิจการของคณะสงฆ์เป็นหลัก  ถือเป็นการแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณของภาครัฐได้ส่วนหนึ่ง ที่ผ่านมาก็ได้มีโครงการเพิ่มพูนเงินศาสนสมบัติกลางอยู่แล้ว ทั้งนี้ การพัฒนารายได้จากที่ดินศาสนสมบัติกลาง ที่ดินวัดร้าง เป็นเรื่องที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จด้วยดีมาตลอด และเชื่อว่าการจัดเก็บรายได้ให้บรรลุตามเป้า 4 พันล้านบาท ภายใน 4-5 ปี เป็นเรื่องที่สามารถทำได้อย่างแน่นอน.

В армии самое главное было "Классификация международных стандартов аудита. Случаи мошенничества и ошибок"не выделяться.

Одних "Классификация и учет затрат"сожрали акулы, а другие утонули!

Когда трое восточный человек, русский и "Классификация и характеристика затрат"американец, попробовали "Классификация плана счетов бухгалтерского учета"пройти, они отреагировали мгновенно.

Мне оставалось только следовать за ним.

Слова "Классификация производственных затрат для определения себестоимости произведенной продукции"Сципиона не только затронули "Классификация производственных затрат в управленческом учете на примере ТОО 'Павлодарзернопродукт'"мое любопытство, но вселили в "Классификация счетов"меня смутную тревогу.

Он чувствовал, что она рассыплется "Классификация счетов по назначению и структуре"у него в руках, поэтому он просто "Классификация финансового контроля"надавил на старое трухлявое дерево, и оно "Классификация хозяйственных средств и их источников образования"тихо поддалось, мягко рассыпая сухую пыль.

บริการสารสนเทศ