Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ โยคะหัวเราะ...สุขใจ..สบายกาย

โยคะหัวเราะ...สุขใจ..สบายกาย

                     

                  ฝึกโยคะหัวเราะ เพื่อสุขภาพและกำลังใจ สร้างสติ ด้วยการฝึกโยคะหัวเราะ  (Laughter Yoga Fitness for Health & Vitality)

จุดหมายเฉพาะ  มีจุดหมายเฉพาะเพื่อ  สุขภาพ  ความสุข  สนุกสนาน  และบ่มเพาะกำลังใจ  เหมาะสำหรับฝึกเป็นเป็นส่วนบุคคล  และฝึกเป็นกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและประสบการณ์ดี ๆ ร่วมกันด้วย

หลักการและเหตุผล  การฝึกโยคะหัวเราะ  เป็นการออกกำลังภายในและภายนอก  ว่าด้วยการควบคุมระบบการหายใจ  อันเป็นการขับเคลื่อนระบบประสาท  ต่อมฮอร์โมน  เส้นเอ็น  กล้ามเนื้อ  กระดูก  และอวัยวะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย  ให้ประสานสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกับจิตใจและจิตวิญญาณ  อย่างเป็นจังหวะ  ด้วยความรู้สึก  และความรู้ตัวทั่วพร้อม  อันเป็นหนทางหนึ่ง แห่งการฝึกสร้างอัจฉริยะด้านสติปัญญาด้วย               

การฝึกโยคะหัวเราะ  เป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้เกิด “การขับเคลื่อนเลือดลม”   อยู่ภายในร่างกายอย่างอัตโนมัติด้วยตัวของมันเอง  สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัยสิ่งแวดล้อมใด ๆ จากภายนอกเข้ามาประตุ้นแต่ประการใด               

การฝึกโยคะหัวเราะ  เป็นลักษณะการควบคุมอวัยวะร่างกายจากภายในของตนเอง  ให้สามารถขยับขับเคลื่อนอย่างมีสติในเชิงรุก  ส่งผลให้สามารถควบคุมตัวเองได้ดีกว่าการหัวเราะทั่ว ๆ ไปในเชิงรับ  อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร่างกายและจิตใจของเราเกิดความเข้มแข็ง  เปี่ยมด้วยพลังชีวิต  และเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง  และผู้ร่วมงาน ให้ร่วมกันทำงานมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน  หรือเรียกได้ว่าเป็น การทำงานเป็นทีมนั่งเอง               

เสียงหัวเราะที่สร้างขึ้นจากการฝึกโยคะหัวเราะนั้น  เป็นเสียงดังกังวาลจากภายในสู่ภายนอก  อันเป็นการส่งพลังคลื่นเสียง  เป็นกระแสเสียงจากอวัยวะภายใน 4 ช่องทาง  อันได้แก่  ภายในช่องท้อง  ภายในทรวงอก  ภายในลำคอ  และภายในบริเวณใบหน้า  ภายในจิตใจและจิตวิญญาณประสานพลังรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว  ทำให้เกิดความเบิกบานใจ  และเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ  เพื่อสร้างสุขภาวะและสมรรถนะการทำงานอย่างมีชีวิตชีวาตลาดวัน   การฝึกรู้จักเปล่งเสียงหัวเราะจากภายในสู่ภายนอกดังที่กล่าวมาแล้วนี้  เพียงอาศัยตัวเรานี้เป็นตัวตั้งในการสร้างอารมณ์ความเบิกบาน  ปิติยินดี  โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครมาทำให้เรามีอารมณ์ดี   โดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุปัจจัยใด ๆ  ดังนั้นจึงถือได้ว่าการฝึก "โยคะหัวเราะ"  นั้นเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้เราได้มาซึ่งการปรับเปลี่ยนตนเองจาก :               

คอยนึกคิด  แต่เรื่องราวที่ชอกช้ำ  บาดเจ็บใน อดีต  ที่มันผ่านพ้นไปแล้ว ......               

ชอบกังวล  ทุกข์ร้อน  กล้ว  แต่เรื่องราวใน อนาคนที่ยังมาไม่ถึง .....               

มาเป็นเสียงหัวเราะที่เปล่งออกมาจากภายในสู่ภายนอก  อันเป็นภูมิปัญญาสำคัญที่สามารถทำให้เราหลุดพ้นออกจากความนึกคิดที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด ความท้อถอย  ให้หวลกลับมาสู่ความรู้สึกที่สด ๆ  อยู่ในปัจจุบัน ณ ขณะนี้  ที่นี่  และเดี๋ยวนี้  เพื่อธำรงค์ไว้ซึ่งความมีชีวิตชีวา  เบิกบานใจ  และเปี่ยมด้วยพลังอันแน่วแน่  อันเป็นลักษณะการใช้สมองซีกขวาจิตสำนึก  จิตใต้สำนึก  และจิตวิญญาณให้เป็นประโยชน์ขึ้นมา  สิ่งที่ปรากฎชัดเจนตามมานั้น คือ :               

อารมณ์  จะเบิกบานออกมาอย่างสด ๆ .....               

ความคิดดี ๆ จะขับเคลื่อนออกมาเป็นพลวัตร .....               

เมื่อเรารู้สึกตัวโดยตลอดว่า  กำลังทำอะไรอยู่  ทำอย่างไรอยู่ ณ ขณะนี้  เดี๋ยวนี้  และตรงนี้ .....                

“สติ ก็ เกิดขึ้น” !!!  ปัญญาก็ตามมา  แรงบันดาลใจก็ตามมาด้วย "  ท่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอันเกี่ยวกับวิธีการฝึกฝน  วิธีการจัดกลุ่มเพื่อฝึกฝน  วิธีใช้เสียง  และการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม  โปรดอ่านดูรายละเอียดได้ใน  http://gotoknow.org/blog/brainswitch/240753

Биглер "Дидактический материал (упражнения) к учебнику "Русский язык" для 4-го класса. Пособие для учащихся"снова почувствовал себя вполне спокойным.

Шнелль словно в "Сумеречные охотники. Город праха"чем-то подозревал меня, чему-то не доверял, чего-то "Малахов курган"боялся.

Вы никогда не будете "Очистись! от паразитов и живи без паразитов"побеждены.

И это было еще одним противоречием в самом "Финанс-романс. В дебрях корпоративной Европы"странном деле, с которым шерифу графства "Я очень хочу жить. Мой личный опыт"Дейд когда-либо приходилось сталкиваться.

Замарали мне его, бестии,-закончил он "Три мушкетера. Двадцать лет спустя"описание своих злоключений,-и под конец довели "скачать видео зайчика шнуфель"меня до тюрьмы.

Это просто частокол из "Minecraft 1.0 0 русификатор скачать"стволов алгаробо, внутри которого находится навес "Любовь живет три года"конюшня для двухсот лошадей.

บริการสารสนเทศ