Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ไฟเขียวสำนักปฏิบัติธรรม จัดสวดมนต์ปีใหม่

ไฟเขียวสำนักปฏิบัติธรรม จัดสวดมนต์ปีใหม่

                        

            ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 ตุลาคม 2552 เผยว่า    ดร.อำนาจ บัวศิริ
มหาเถรสมาคมเห็นควรส่งเสริมให้วัดและสำนักปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมทางเลือก
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า....

วันนี้(16 ต.ค.)ดร.อำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) พศ. ได้นำหนังสือจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ซึ่งระบุว่า ตามที่ สคล. ได้ดำเนินการรณรงค์ให้มีการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ งานเทศกาล งานประเพณีชุมชน ตามมติ มส. และกฎหมายไทย เช่น โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โครงการทอดกฐินปลอดเหล้า เป็นต้น ซึ่งทาง สคล. สำรวจพบว่า ประชาชนร้อยละ 50 มีจิตสำนึกในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน

ดังนั้นเพื่อให้การณรงค์ดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรส่งเสริมให้วัดและสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมทาง เลือก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเสนอแนวทางให้ มส. พิจารณา ประกอบด้วย 1.ให้ พศ. แจ้งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ประสานความร่วมมือกับคณะสงฆ์ทุกระดับ และประชาคมงดเหล้าจังหวัดในการออกแบบสำหรับจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เช่น จัดกิจกรรมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรฯ กล่าวต่อไปว่า 2.ให้คณะสงฆ์ทุกระดับชั้นทั่วประเทศเป็นองค์กรนำในการรณรงค์ให้ประชาชน ทั่วไปเห็นความสำคัญและสาระแท้จริงของการเริ่มต้นทำความดีช่วงปีใหม่ เช่น การเลี้ยงฉลองโดยไม่ต้องมีน้ำเมา การให้ของขวัญเป็นสื่อธรรมะเป็นต้น โดยมส. ได้มีมติเห็นชอบ และมอบให้พศ.ดำเนินการต่อไป.

บริการสารสนเทศ