Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ การประเมินภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

การประเมินภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

 

                         นายณรงค์  ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ประธานคณะประเมินภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่มที่ 6 ลำปาง พร้อมคณะทำงาน ประกอบด้วย นางจินดา หน่อคำบุตร นักวิชาการศาสนา ระดับชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

              

                  นางสาวนงลักษณ์ นันตา นักวิชาการศาสนา ระดับชำนาญการ ,นางกัลยารัตน์  ณ นคร นักวิชาการศาสนา ระดับปฏิบัติการ และนักวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 6 ได้มาประเมินภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดพะเยา ในวันตท่ 27 ตุลาคม 2552 โรงเรียนที่ได้รับการประเมิน คือโรงเรียนปัวดอย,นาปรังวิทยา อำเภอปงและโรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา อำเภอจุน และได้รับควารมร่วมมือจากผู้รับใบอนุญาตด้วยดี และทางคณะขอขอบคุณมาณ โอกาสนี้

บริการสารสนเทศ