Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดสนามสอบนักธรรมชั้นโท - เอก

เปิดสนามสอบนักธรรมชั้นโท - เอก

 

 

      นายหาญ  งามเจริญ   ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดพะเยา และนางจินดา หน่อคำบุตร  นักวิชาการศาสนา ร่วมเปิดสนามสอบนักธรรมชั้นโท - เอก ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2552 ณ วัดศรีอุโมงค์คำ  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่ปรึกษารองเจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานในพิธี มีพระนักธรรมเข้าร่วมสอบ จำนวน 256 รูป ในการสอบนักธรรมครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าด้วยดี

บริการสารสนเทศ