Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการพระธรรมนำชีวิต

โครงการพระธรรมนำชีวิต

                                  

                        พระศรีสุทธิเวที รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า บทบาทหน้าที่ของคณะสงฆ์พะเยา นอกจากการเป็นผู้เผยแผ่พระธรรม ยังมีบทบาทช่วยเหลือประชาชนในสังคม กล่อมเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีความสงบ โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยคึกคะนองอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายในสังคมต้องช่วยกันดูแลและขัดเกลาให้เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไปในอนาคต

หลายครั้งที่ทางวัดในจังหวัดพะเยาได้เข้าร่วมโครงการกับภาครัฐอบรมเยาวชน ให้ความรู้ใช้พระธรรมเป็นเครื่องเตือนสติให้วัยรุ่นเกิดความสงบทางจิตใจ หากไม่ประสงค์จะบวชเรียนก็มีระบบการเรียนการสอนของฆราวาสไว้รองรับ หรือวัยรุ่นชายจำนวนมากที่เกิดความสงบหลังเข้ารับการขัดเกลาจิตใจจากพระสงฆ์แล้วตัดสินใจบวชเรียน

"ดังนั้น การให้โอกาสผู้อื่นไม่เพียงแต่คณะสงฆ์เท่านั้น หากแต่ทุกกลุ่ม ทุกภาคในสังคมต้องตระหนักและช่วยเหลือกันและกัน เพื่อให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษา หากไม่สามารถเรียนทางโลกได้ทางธรรมก็ยินดีต้อนรับเสมอ ขอเพียงมีจิตใจที่มุ่งมั่น"

นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความยินดีที่จะร่วมงานกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ช่วยเหลือเยาวชนวัยรุ่น เห็นว่าการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาต่างๆ เข้ามาช่วยขัดเกลาจิตใจจะทำให้เกิดความมีสติและสงบได้ ถือเป็นแนวทางการใช้พระธรรมขัดเกลาจิตใจของเยาวชนวัยรุ่น ทั้งนี้ กรมมีโครงการช่วยเหลือเด็กที่เรียนดีแต่ขาดโอกาส ได้สนับสนุนให้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา โดยโครงการดังกล่าวจะคัดเลือกเด็กกลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ 4 คน ระดับ ม.ต้น 2 คน และ ม.ปลาย 2 เข้าเรียนในโรงเรียนวัด นุ่งขาวห่มขาว ฝึกสมาธิไปด้วย รายละเอียดสามารถติดต่อที่หน่วยงานในสังกัดของกรม แต่ละจังหวัดได้ตามความสะดวก

 

Всего лишь назвал его по имени Римо Великолепный.

То, что она устраивала "Валерия скачать мы вместе"на нашем крыльце, это настоящее, подлинное искусство.

Но только помните поднимать с одного раза!

У меня была довольно гнусная работа я был легавым.

Ничего себе, вот это был прыжок!

Во-вторых, полицейский уверен, "Рождественский мадагаскар скачать рождественский мадагаскар"как передал мне Дживс, который слышал "Все игр скачать"это из его собственных уст, когда останавливал кровь из разбитого носа, что он преследовал в темноте меня.

Вспомни сторуких титанов, о которых рассказывают "игровые автоматы bananas" древнегреческие мифы, или чудовищного "игровые автоматы онлайн гараж" быка, рожденного Иштар, чтобы наказать "Скачать патч для cs source" Гильгамеша.

Ну, я бы все равно предпочла находиться здесь, а не там.

Только минуту "реферат на тему жиры по химии" назад я "скачать о чем плачут лошади" чувствовал, как она ползала по мне.

Порой он использовал определенные части "скачать маликова дмитрия" для своих целей, но "игры для мальчиков борьба" многие оставались лежать.

Он любил эти идиллические места, чем-то "скачать музыка для малыша" напоминавшие пасторали старинных итальянских живописцев любил маленькие белые домики, утопавшие в "Верховная Ведьма" густой зелени, "Английские диалоги с грамматическими заданиями. 2-3 классы" пышные луга, и мягкую, теплую атмосферу атмосферу Добра.

Кромка шатра медленно приближалась к земле.

บริการสารสนเทศ