Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ แรงงานไทยร่วมใจถวายสัตย์

แรงงานไทยร่วมใจถวายสัตย์

         สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา
ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จัดงานโครงการ
แรงงานไทยร่วมใจถวายสัตย์ปฏิบ้ติธรรมน้อมนำถวายนาหลวง
ของปวงประชา ในวันที่22 มกราคม 2552 ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา มีผู้เข้าร่วม ประมาณ 210 คน
โดยพระครูศรีวรพินิจ  เป็นผู้บรรยายธรรม

บริการสารสนเทศ