Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ บูชาครูบาเจ้าศรีวิไชย

บูชาครูบาเจ้าศรีวิไชย

  

                     

                     ด้วยคณะสงฆ์และกรรมการวัดศรีบุญเรือง ตำบลบ้านสาง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  ได้ก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เพื่อบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับจากรัฐบาล ณ รัฐสภา และเพื่อเป็นถาวรวัตถุ
ไว้ในพระพุทธศาสนา      ให้ชาวพุทธผู้ศรัทธาได้เข้าทำการสักการบูชา


และได้จัดทำวัตถุมงคลเพื่อบูชา       เป็นการหาทุนการในการก่อสร้าง
พระมหาเจดีย์ศรีล้านนา ดังกล่าว รูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิไชย ขนาด 5 นิ้ว
บูชาองค์ละ   3,999   บาท    (สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
เนื้อเงิน  บูชาองค์ละ 999 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท)
เนื้อนว บูชาองค์ละ 499 เนื้อทองแดง บูชาองค์ละ 299 บาท

สนใจติดต่อสั่งจองได้จากสำนักงานวัดศรีโคมคำ โทร. 054-411-062 ,08-1952-7045

บริการสารสนเทศ