Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ห่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ห่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

  

  

  

  

  

พศ.ห่วงคุณภาพ ร.ร.ปริยัติธรรม - แยกของบฯ อุปกรณ์การเรียนการสอนแยกออกจากงบรายหัวประเมินคุณภาพครูเงินอุดหนุนรายหัว
             นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับสถานภาพครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมว่า ขณะนี้การยกระดับสถานภาพครูอยู่ระหว่างการปรับแก้ประกาศมหาเถรสมาคม (มส.) เนื่องจากการยกระดับสถานภาพครูจะต้องประเมินคุณภาพครู

เพราะที่ผ่านมาไม่ได้มีการประเมินคุณภาพตัวผู้สอนเลย ขณะเดียวกัน โรงเรียนพระปริยัติธรรมกว่า 400 แห่ง ก็ไม่ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มากกว่าครึ่งดังนั้น สำนักพุทธฯ จะต้องวางยุทธศาสตร์ในการยกระดับสถานภาพครูและพัฒนาคุณภาพการสอนโรงเรียนพระ ปริยัติธรรมเสียใหม่ ที่ผ่านมา สำนักพุทธฯ ไม่ได้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีแบบเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้การบริหารงานต่างคนต่างทำไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากประกาศมหาเถรฯ ในการยกระดับสถานภาพครู จัดทำสำเร็จและมีผลประกาศใช้ จะทำให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมอยู่ในการดูแลของพศ. ดังนั้น จะทำให้พศ.ร่วมหารือกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมในการวางยุทธศาสตร์ให้การ ศึกษาสงฆ์เกิดคุณภาพมากขึ้นได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ตนคาดว่า ประกาศ มส.คาดว่าจะดำเนินการเสร็จในเดือนมีนาคมนี้

"ปัญหาอีกสิ่งหนึ่งที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมกำลังประสบปัญหา คือ เรื่องของงบประมาณที่รัฐบาลจ่ายเป็นรายหัวมาให้ ซึ่งเงินรายหัวของโรงเรียนดังกล่าวต่างจากโรงเรียนทั่วไป ตรงที่เงินรายหัวจะรวมเป็นเงินค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนไปด้วย ส่งผลให้งบฯ ไม่เพียงพอต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ดังนั้น ในการตั้งงบประมาณประจำปี 2554 สำนักพุทธฯ จะปรับงบฯ ใหม่โดยจะเสนอของบฯ อุปกรณ์การเรียนการสอนแยกออกจากงบรายหัว เพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีคุณภาพมากขึ้น" นายนพรัตน์ระบุ

ที่มา: ข่าวสด

Выдумайте что-нибудь, велел Римо.

Гар обезоруживающе улыбнулся "Скачать темы на самсунг стар"ей.

Не хочу проявить неуважение, но ведь Хью все равно скоро "Скачать фильм три мушкетёра"умрет, а хоронить человека дело долгое, особенно когда нечем копать, кроме ножей.

Новости, которые он получал, были весьма ""тревожными.

Темный силуэт дракона становился все меньше и "Игры мегаполис скачать"меньше, пока чернота северного неба совсем не поглотила его.

Я "Пила игра на выживание"еще и сам не до конца понял все, что поведал мне Сид.

Пырнешь его ножом "Navitel карта москвы скачать"прямехонько в сердце-он и не шевельнется.

И "Выготский л с книги"я хочу, чтобы вы "Электронная книга сборники книг скачать бесплатно"вмонтировали его в меня.

У меня есть и карты, "Скачать песни первое "но я не уверен, "Домби и сын скачать книгу"что они все еще верны.

За все это время "Скачать картинки для вконтакта"мы обменялись не более, чем "Скачать вадим казаченко"десятью словами.

Я говорю с акцентом "Скачать темы для windows 7 2"на обоих языках, виновато признался я, "Тигры занесенные в красную книгу"продолжая играть.

Окон не было, и никто из присутствовавших не знал, "Игры стрелялки контра страйк"в какой точке Москвы он находится.

บริการสารสนเทศ