Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ สอนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สอนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

  

                

  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
                       (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9)
                        แม่กองบาลีสนามหลวง

  เล็งเพิ่มวิชาสามัญในแผนกบาลี ต่อยอดสอบเข้ามหาลัยสงฆ์
         

            พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง เปิดเผยว่า ตามที่มหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา เพื่อดำเนินการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 ที่ระบุให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมต้องมีการเรียนการสอนรายวิชาสามัญ มีสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรฯ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธาน แนวทางการเพิ่มการเรียนการสอนวิชาสามัญในการเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี


เล็งเพิ่มวิชาสามัญในแผนกบาลี ต่อยอดสอบเข้ามหาลัยสงฆ์
เขียนโดย ปาลกะ เมื่อ เสาร์, 3 เมษายน 2010
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง เปิดเผยว่า ตามที่มหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา เพื่อดำเนินการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 ที่ระบุให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมต้องมีการเรียนการสอนรายวิชาสามัญ มีสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรฯ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธาน แนวทางการเพิ่มการเรียนการสอนวิชาสามัญในการเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

ในส่วนของบาลีนั้นขณะนี้มีแนวทางที่ชัดเจนแล้ว โดยมีหลักการคือรายวิชาสามัญที่จะนำเข้ามาสอนนั้นจะต้องให้ผู้เรียนสามารถนำ ไปใช้ต่อยอดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสงฆ์ รวมทั้งสามารถใช้ในการสมัครเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ตได้ด้วย  ส่วนจะสอนในวิชาใดบ้างนั้น ในเร็วๆ นี้ จะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อกำหนดรายวิชาที่ชัดเจนต่อไป

ส่วนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนั้นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะเกรงว่าเมื่อมีการสอนวิชาสามัญไปแล้ว การเรียนการสอนบาลีในโรงเรียนนั้นๆ จะหายไปกลายเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาแทน   โดยเบื้องต้นได้วางแนวทางไว้ว่าจะให้สอนวิชาสามัญสัปดาห์ละ 2 วัน ส่วนที่เหลือจะเป็นการเรียนบาลี และนักธรรม ขณะเดียวกันจะมีการปรับระบบเวลาการเรียนเป็นคาบ มีการเก็บค่าหน่วยกิต แต่จะเก็บในราคาไม่สูง

ทั้งนี้การดำเนินการนำวิชาสามัญมาทำการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลีนั้น นอกจากเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ แล้ว ยังเพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่าเมื่อส่งบุตร หลาน เข้ามาเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีแล้วจะมีแต่ได้ประโยชน์

ซึ่งหลังจากที่หารือกับทาง สพฐ.แล้ว ก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ก่อนที่จะนำเข้าเสนอที่ประชุมมหาเถรฯ ต่อไป

ที่มา: ข่าวสด

Я не пытался "Скачать книгу паоло коэльо"определить, к какой категории "скачать феличита"вы относитесь, не намеревался судить вас.

За "клубные песни новинки скачать"столиком в углу я заметил Джинни, и все мои "скачать уроки кирилла и мефодия"благие намерения тут же "баста мама скачать"улетучились.

И увидев, как из пасти Васуки извергается яд, Шива "Roverpad 3w t71d прошивка"встал под струю и принял в "скачать блютуз на ноутбуке"себя поток отравы.

Ларик пошатнулся, и "оскар между мной и тобой скачать бесплатно"Поль пнул еще раз, "Master rally pro скачать"нож снова выпал из рук "песня синева скачать"Ларика.

У вашего сына небольшой порок сердца.

Он ясно представил свои действия.

Том "скачать игру гандбол через торрент" повернулся, чтобы схватить его, но нападавший сбоку "скачать интернет на телефона" ударил ногой по "скачать песню черные обои черная посуда" его вытянутой руке.

Чиун, облаченный в темно-серое "гдз по алгебра 9 класс мордкович" кимоно, сидел в позе "ключ к игре небесное такси" лотоса, спрятав свои длинные пальцы "военные игры на компьютер" под складками одежды.

Шасси вниз, командир, "гдз скачать по математике" скомандовала девушка.

Я поручу каждого из вас своим коллегам.

Вы "пантелеев ленька пантелеев краткое содержание" чем-то взволнованы, "скачать стас михайлов песню живой" Люси, провозгласил он, отпуская руку больной.

Я изгоняю "Играть с ребенком. Как?: развитие восприятия, памяти, мышления, речи у детей 1-5 лет" тебя из Эдема, где ты мог вести безмятежное существование!

บริการสารสนเทศ