Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ รวมพลังไทย

รวมพลังไทย

                   นายเชิดศักดิ์  ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมกับ
หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในจังหวัด  จำนวน 250 คน จัดทำโครงการรวมพลังไทย เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวันที่ 15
กรกฏาคม 2553 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา

บริการสารสนเทศ