Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด โครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและชุมชน

การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด โครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและชุมชน

 

               เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมหอไตร วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมผู้บริหารโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและชุมชน(ส่วนกลาง)ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

บริการสารสนเทศ