Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ต้อนรับสมเสด็จพระเทพฯ ..เสด็จ จ.พะเยา

ต้อนรับสมเสด็จพระเทพฯ ..เสด็จ จ.พะเยา

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ณ จังหวัดพะเยา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

(16 ก.พ.54)เวลา 09.54 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไป ยัง ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงาน กราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก ในการนี้ทรงพระราชทานของที่ระลึกจำนวน 50 ราย ต่อจากนั้นทรงเปิดพระบรมราชา นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ซึ่งจัดสร้างขึ้นมีขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง ฉลองพระองค์ในชุดจอมพลทหารเต็มยศ ประดิษฐานที่หน้าศาลากลางจังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับพระบรม ราชานุญาตให้ก่อสร้างในปี พ.ศ.2550 โดย กรมศิลปากร ดำเนินการปั้นต้นแบบ พร้อมทั้งเททองหล่อและตกแต่งจนแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2554 ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอด ที่นอกจากการบริหารราชการแผ่นดิน/เศรษฐกิจและการคลังแล้ว/พระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลก คือการเลิกทาส เนื่องจากทรงตระหนักว่าการมีทาสเป็นการถ่วงความเจริญของบ้านเมือง นอกจากนี้ ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เมื่อพุทธศักราช 2414 ต่อมาได้ขยายการศึกษาไปสู่ประชาชน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรเป็นแรกที่วัดมหรรณพารามเมื่อพุทธศักราช 2427 ตลอดรัชสมัยของพระองค์มีโรงเรียนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรรู้หนังสือ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและบ้านเมือง..

ก่อนเสด็จกลับ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ทรงเยี่ยมข้าราชการ และประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ

Ты не упомянул про него, а ему, казалось бы, полагалось знать.

13 Оказавшись в пространстве "Скачать чит чит вх для ксс"бесконечного Эфира, Аззи повел себя более осмотрительно, и уже не выделывал тех фигур высшего пилотажа, которые он показывал над зеленым "Программа клинер скачать"лугом близ города Рима, местом "Бесплатные игры винкс на двоих"проведения Всемирного Шабаша.

Мой несложный, защищенный от дурака план мог оказаться беззащитным против этого, и, значит, дураком этим был я.

x x x Десмонд Драм потягивал охлажденный "Скачать красивые фона"лимонад и жалел элишитов, потеющих под лучами солнца.

Я об этом позабочусь, пообещал "Скачать барабанная дробь звук"Квинан.

Доктор Харпер, похожий на некрасивого гнома в своем белом халате, надетом на клетчатую хлопковую рубашку, озабоченно поглядывал из-за стекла.

บริการสารสนเทศ