Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์

ยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์

                     วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2554 นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและคณะกรรมการ ประกอบด้วยพระราชสุตาภรณ์  และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ได้ตรวจสภาพวัดม่อนป่าสัก(ร้าง) อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  เพื่อยกขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา มีพระมหาคุณาสาฬห์ สุคุณโสภี เป็นเจ้าอาวาส

       ประวัติวัดม่อนป่าสัก (ร้าง)
กลับไปหน้าแรก
วัดร้างแห่งนี้มีอายุราว ๆ ๕๐๐ - ๗๐๐ ปีขึ้นไป ซึ่งสันนิษฐานว่า สร้างเมื่ออาณาจักรภูกามยาวรุ่งเรือง ซึ่งในขณะนั้นได้มีวัดแห่งนี้ มีพระมหาเถระผู้ทรงศีลทรงธรรมจำพรรษาอยู่ในวัดร้างแห่งนี้ และยังมีกรุเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์มหาเถระเจ้ารูปนี้ไว้ ทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ จะมีดวงพระธาตุลอยออกจากกรุเจดีย์เสมอ อาตมภาพเป็นเด็กได้เห็นเป็นประจำ เมื่อทักแล้วก็จะจมลงดินหายไป ชาวบ้านในละแวกนั้นก็เห็นเป็นประจำ ตามที่ได้ฟังจากผู้เฒ่าในหมู่บ้านบอกว่า “วัดร้างแห่งนี้ เดิมทีได้ถูกสร้างจากพระนัดดาของพ่อขุนงำเมืองที่อพยพหนีภัยสงครามมาตั้งรกรากอยู่ ณ วัดร้างแห่งนี้ และได้ถูกพระเจ้าปัว เจ้าเมืองน่านกรีฑาทัพ มาตีเมืองภูกามยาวพร้อมกับเจ้าเมืองเชียงแสน เมื่อตีได้เมืองภูกามยาวแล้ว ทั้งสองได้บาดหมางกัน ไม่สามารถแบ่งทรัพย์สินเงินตราของเมืองภูกามยาวที่ตีได้อย่างลงตัว จึงทำให้เจ้าเมืองเชียงแสน ยกทัพไล่ตีพระเจ้าปัว เจ้าเมืองน่านจนระหกระเหเร่ร่อนกลับบ้านเมืองตัวเองและนำของมีค่า ทรัพย์สินเงินตรา และประวัติศาสตร์ บันทึกตัวเมืองกลับไปด้วย แม้ปัจจุบันหลักศิลาจารึกของวัดร้างแห่งนี้และวัดใกล้เคียงก็ได้ถูกเก็บไว้ที่เมืองน ่าน และประวัติศาสตร์บางส่วนอยู่ในคัมภีร์ใบลานตัวเมืองของเมืองน่าน วัดร้างแห่งนี้เคย เป็นทั้งของเมืองไทย ๒๐๐ กว่าปี ของพม่าอีก ๒๐๐ กว่าปี ที่เหลือเป็นวัดของอาณาจักรภูกามยาวอีกหลายปี และต่อมาได้ถูกทิ้งร้าง สภาพปัจจุบันเป็นเพียงพื้นที่รกร้างว่างเปล่า มีเพียงกรุเจดีย์เก่าที่ถูกขุดหาสมบัติ หักพังทลาย ฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระประธานในพระวิหารเก่าก็ถูกขุดหาพระพุทธรูปทองคำซึ่งมีหน้าตั ก ๖ นิ้ว จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน ที่สำคัญที่สุด วัดร้างแห่งนี้ถูกทางราชการทอดทิ้ง ปล่อยให้ชาวบ้านเข้าไปทำกินและออกเอกสารสิทธิ์ สปก. (ที่ดินทำกิน) จนเหลือเนื้อที่เพียง ๕ ไร่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา เดิมทีมีมากกว่า ๑๖ ไร่ด้วยซ้ำไป ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์(โฉนด)แล้ว เนื้อที่ของวัดร้างภายใน ๕ ไร่ ๑ งาน ๗๙ ตร.วา
 

บริการสารสนเทศ