Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ บวงสวงพ่อขุนงำเมือง..เจ้าเมืองพะเยา

บวงสวงพ่อขุนงำเมือง..เจ้าเมืองพะเยา

จัดงานบวงสรวง "พ่อขุนงำเมือง" สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองพะเยา

                    เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น.จังหวัดพะเยา โดยมีนายพงษศักดิ์  วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวพะเยา ได้ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองแบบประเพณีล้านนา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อขุนงำเมืองผู้สถาปนาอาณาจักรภูกามยาว ในงานบวงสรวงพ่อขุนดังกล่าวได้มีกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม "ฟ้อนผีมดผีเม็ง"ในพิธีบวงสรวงฯดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาทุกปี...

          เพื่อเป็นการสักการะแก่พ่อขุนงำเมือง เจ้าผู้ครองเมืองพะเยาองค์ที่ 9 (พ.ศ.1781-1839) ผู้ที่ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้พะเยาในอดีต และยังเป็นผู้ร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่กับพญาร่วงและพญามังรายด้วย โดยงานดังกล่าวได้มีข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนนำเครื่องสักการะมาทำพิธีบวงสรวงพระรูปที่อนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านอย่างมากมาย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อขุนงำเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพะเยา

         ในปีนี้มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และมีการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ อย่างยิ่งใหญ่ และยังมีการออกร้านจากหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย เพื่อให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้เลือกชมและเลือกซื้อ ทั้งการจัดงานดังกล่าวนับว่าเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันของคนในจังหวัดพะเยาอีกด้วย โดยได้ร่วมแรงร่วมใจกันต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่เดินทางมาเที่ยวชมงาน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้านหนึ่ง
 
 

บริการสารสนเทศ