Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา

                  

          วันที่ 21 มีนาคม 2554 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจใน จ.พะเยา คือวัดพระเจ้านั่งดิน,วัดแสนเมืองมา,วัดนันตาราม,วัดหย่วน อำเภอเชียงคำมีการบันทึกเทปแถบวีดีทัศน์โครงการพิเศษ รายการ "เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์" ตอน "อิ่มบุญอิ่มใจ สายใยครอบครัว"และนายประพันธ์   คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยข้าราชกรในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาได้ถวายงานพระองค์ท่านอย่างเต็มศักยภาพและเต็มใจอย่างยิ่ง จนได้รับของพระราชทานจากพระองค์ท่าน จำนวน 3 คน

และวันที่ 22 มีนาคม 2554 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร และหม่อมหลวงสราลี กิติยากร ไปยังศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา ทอดพระเนตรการแสดงชุดชนเผ่า ของชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และเผ่าเย้า อาทิ การแสดงรำถาดต้นรับผู้มาเยือน และเป่าแคนม้ง การแสดงวิถีชีวิตอาทิ การล่าสัตว์ การหาของป่า หมู่บ้านแห่งนี้ ประกอบด้วยชาวไทยภูเขา 2 เผ่า คือ เผ่าม้ง หรือ เมี้ยน และเผ่าเย้า
จากนั้นพระดำเนินไปยังอาคารวัฒนธรรมชนเผ่าที่จัดแสดงอุปกรณ์ต่างๆในการประกอบ อาชีพของชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และเย้า รวมทั้งจัดแสดงพาสปอร์ตโบราณที่ยาวที่สุดในโลก จากมณฑลกวางสี ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การอพยพของชนเผ่าเย้าในอดีตหรือเกียซินป๊องพระราชสารของพระเจ้าถิงยวก ถิงหวางให้ป้องกันตัวสำหรับในการเดินทางข้ามภูเขาฉบับถาวร ออกเมื่อเดือนสิบสิงศักราชฉิงติ้ง ปีที่หนึ่งสมัยฮ่องเต้เจินจุงให้ชาวเย้าเก็บรักษาไว้ต่อไป ทั้งนี้เมื่อปี 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีดำริให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าขึ้นเพื่อดำเนินการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพให้กับชาวไทยภูเขาที่บ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา อาทิ ด้านการเกษตร ส่งเสริมให้ปลูกพืชผัก ดอกไม้ ไม้ผล และสมุนไพร งานหัตถกรรม ของที่ระลึก ได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าปักเย้า และผาเขียนลายเทียนของเผ่าม้ง นอกจากนี้ยังส่งเสริมงานด้านการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในตอนบ่ายเสด็จไปยังวัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ทรงจุดเทียนบูชาพระเจ้าตนหลวงพระประธานประจำพระอุโบสถ วัดศรีโคมคำเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและวัดพัฒนาตัววอย่างไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อใด ชาวเมืองพะเยานิยมเรียกว่า “วัดพระเจ้าตนหลวง” ตามชื่อพระประธานประจำพระอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนที่ใหญ่ที่สุดในล้านนา สร้างจากอิฐมอญผสมกับปูนขาว ทั้งนี้ในช่วงเดือนหกของทุกปี ตรงกับวันวิสาขบูชา จะมีงานนมัสการพระเจ้าตนหลวง หรือเทศกาล “แปดเป็ง” ซึ่งประชาชนเชื่อกันว่าพระเจ้าตนหลวงเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ใครที่มากราบสักการะแล้ว จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลอยู่ดีมีสุขตลอดไป
จากนั้นเสด็จไปยังท่าเรือวัดติโลการามกว๊านพะเยา เพื่อประทับเรือที่นั่งไปยังวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา เมื่อเสด็จถึงทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนบูชาหลวงพ่อศิลากว๊านพะเยา วัดติโลกอารามเป็นชื่อวัดที่ปรากฎอยู่ในหลักศิลาจารึกที่ถูกค้นพบในวัดร้างกลางกว๊านพะเยา หรือในบริเวณ “หนองเต่า” ทำให้รู้ว่าวัดแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเป็นวัดที่ผู้ปกครองเมืองพะเยา สร้างถวายแด่พระเจ้าติโลกราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนา โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เรียกว่า “บวกสี่แจ่ง”
โอกาสนี้ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงสู่กว๊านพะเยา กว๊านพะเยาเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ และเป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจาก หนองหาน และบึงบอระเพชร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดพะเยา....

บริการสารสนเทศ