Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯทรงพระราชทานของที่ระลึก

พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯทรงพระราชทานของที่ระลึก

  

            พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจใน จ.พะเยา คือวัดพระเจ้านั่งดิน,วัดแสนเมืองมา,วัดนันตาราม,วัดหย่วน อำเภอเชียงคำมีการบันทึกเทปแถบวีดีทัศน์โครงการพิเศษ รายการ "เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์" ตอน "อิ่มบุญอิ่มใจ สายใย ครอบครัว"ในวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ และนายประพันธ์   คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยข้าราชกรในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาได้ถวายงานพระองค์ท่านอย่างเต็มศักยภาพและเต็มใจอย่างยิ่ง จนได้รับของพระราชทานจากพระองค์ท่าน จำนวน 3 คน คือ
            ๑.นายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา 
            ๒.นางจินดา     หน่อคำบุตร    นักวิชาการศาสนาชำนาญ
            ๓. นายเรณุกา  เตียวตระกูล    นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


 

บริการสารสนเทศ