Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home

วันข้าราชการพลเรือน..จังหวัดพะเยา

                    

     วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นวันข้าราชการพลเรือนนายพงษ์ศักด์  วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ   ทั้งนี้ นายประพันธ์  คำจัอย ได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จำนวน ๖ คน เข้าร่วมงานกับจังหวัดพะเยา  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา 

                    "ข้าราชการพลเรือนที่ดีต้องให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชน ส่วนหลักในการทำงานนั้นยึด การครองตน ครองคนและครองงานและมีความตั้งใจทำงาน" 
             ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ขอแสดงความยินดี กับนายประสาท  ชาวเวียง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนตำแหน่งจากนักวิชาการปฏิบัติการเป็น นักวิชาการชำนาญการ และนายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้ประดับอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป