Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2554

วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2554

              

                               ในวันที่ 25 เมษายน 2554 นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมกัน ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช... เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2554

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานนำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ประกอบพิธีถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย โดยทรงกระทำยุทธหัตถี จนมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชา แห่งกรุงหงสาวดี ซึ่งเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ที่แสดงออกถึงพระปรีชาสามารถ ความกล้าหาญเด็ดขาดและการเป็นผู้นำทัพที่อัจฉริยะ

บริการสารสนเทศ