Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพพระสงฆ์

ตรวจสุขภาพพระสงฆ์

 

 

 
 

                
นายประพันธ์   คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา 
ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อน     
ที่สำหรับพระภิกษุสามเณรในพระราชูปถัมภ์         เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  
ของจังหวัดพะเยา ในวันอาทิตย์ที่   ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดศรีโคมคำ อำเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ทั้งนี้มีพระภิกษุ
สามเณรมารับบริการตรวจสุขภาพกว่า ๓๐๐ รูป                    สำหรับการให้บริการทางการแพทย์ ตรวจรักษา พระภิกษุ สามเณร ทั้ง ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ
พระสงฆ์กว่า ๓๐๐,๐๐๐ รูป ตามโครงการดังกล่าว ซึ่ง จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่ ๓๐
ที่ได้มาให้บริการพระสงฆ์ สามเณร เป้า ๒,๖๐๗ รูป ถือว่าปีนี้เป็นปีแรกที่จัดโครงการ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ....
 

Его длинный размытый хвост тащил за собой другое облако, большое и "Скачать crazy machine"темное.

Те трое богов, которые пока что не посвящали все свои усилия попыткам освободиться из-под внезапно оживших крон ""поваленных деревьев, оказались лицом к лицу с небольшими вихрями, несущими мглу и песок.

Я действительно вознесся, ответил "Ева сэ слава скачать"Гавриил прямодушно, глядя на Аззи своими чистыми и кроткими голубыми глазами.

У него есть мазь, от которой синяк к завтрашнему утру пройдет.

Это весьма необычно и нарушает "Скачать игру безплатно самолеты"установившийся порядок вещей,-сказал архангел Михаил.

Если этот мир уже успел наскучить вам, мы можем в одно мгновение перенести вас в любое другое место и другое время эпоху и "Фильмы в формате mp4 320x240 скачать"страну, разумеется, вы выберете сами.

И "Скачать навител для windows ce"даже ваши ведомства этого "Анита блейк книги скачать бесплатно"не остановят.

Над "Книга рекордов гиннеса 2010"темным горизонтом постепенно "Бесплатные фильмы скачать хорошего качества"стало появляться просветление.

Я "Этногенез список книг"снова отступил и "Сердючка песни скачать"принял оборонительную позу.

Но "кредит через онлайн"я не знаю, как "Книги по высшей математике"глубоко я "Порно книги на телефон"закопал его.

Нечто подобное "Скачать программу для настройки гитар"сотворила в свое время Далила с Самсоном.

С Чиуном его связывало Синанджу.

บริการสารสนเทศ