Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงาน เมืองหลวงพระบาง

ศึกษาดูงาน เมืองหลวงพระบาง

  

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๖.๓๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานประเพณีตักบาตรข้าว เหนียว  ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ร่วมกับพระราชวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา จำนวน ๔๐ รูป/คน โดยเดินทางจากอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปตามลำน้ำโขง ใช้เวลาเดินทาง ไป ๑ วัน กลับ ๒ วัน เมืองหลวงพระบาง ได้รับยกย่องจากยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลก เป็นเมืองที่อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม

บริการสารสนเทศ