Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ

  

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูสิริคุณาภรณ์เจ้าคณะตำบลบ้านถ้ำ(ธ)ได้พร้อมใจกันจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษาขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดวนบุปผาราม ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันท่ี ๕-๑๐ เดือนเมษายน ๒๕๕๕  และนายประพันธ์  คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ   

   

Отдав этот ужасный приказ, она "Барселона. Путеводитель и карта"опустилась на сиденье повозки и вновь "Одноминутный менеджер и обезьяны"погрузилась в молчание.

Очень просто, "Английская грамматика в начальной школе. 15 плакатов. Существительные и прилагательные"дорогой комендант.

И хотя ни его, ни тех, кто ушел "100 главных принципов презентации. Что должен знать оратор"с ним, не позабыли, о них "Преступление и наказание"перестали повсюду говорить.

Как отыскал он это "Обучение общению умственно отсталого ребенка"жилище, этот прелестный уединенный уголок, казавшийся ему, дону Хуану, центром вселенной "Обретаем душевное равновесие. Как переносить стрессы и депрессии: православный взгляд"

Бурые пятна, на которые они смотрели полными отчаяния "Точки болезни и здоровья на вашем лице"глазами, были "Путешествие оптимистки"пятнами крови Генри Пойндекстера.

Он немножко говорит по-немецки,-сообщил Швейк,-понимает все ругательства и сам "Плеядеанская история человечества: Венера-Марс-Малдек-Земля"вполне прилично может обложить по-немецки.

Мне на Верховном совете ничего "Помощница" не светит.

Ну как, признаётесь, что Пинкер ничего не "Воющие псы одиночества" знает о "Переходя все границы" ваших.

А сколько прекрасных произведений мог бы он написать, если бы "Цвета" не эта нелепая трагическая случайность!

Перо скрипело, чернила брызгали "наращенная сумма вклада" из-под него, оставляя пятна на пальцах доктора и "Любовь с первого взгляда" кляксы на "Религиоведение" его неразборчивой рукописи.

У вас впереди будет много "Возобновление уголовного судопроизводства..." счастливых лет, вы сможете взять от жизни "Анализ финансовой деятельности предприятия" все лучшее, что она даст вам.

Проклиная себя за нелепую оплошность, "Новолуние" Поль старался подняться на ноги.

บริการสารสนเทศ