Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ดำหัวผู้ว้าราชการจังหวัดและพระผู้ใหญ่

ดำหัวผู้ว้าราชการจังหวัดและพระผู้ใหญ่

  

 นายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมถวายน้ำสงกรานต์แด่พระมหาเถระในจังหวัดพะเยา และรดน้ำดำหัวรองผู้ว่า/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในเทศกาล สงกรานต์ปีใหม่ไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕  ณ วัดศรีโคมคำ วัดศรีอุโมงค์คำ วัดรัตนวราราม วัดโพธาราม บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีกว่า ๒๕๐ คน

บริการสารสนเทศ