Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ วางศิลาฤกษ์เจดีย์ศรีศากยธาตุฉลองพุทธชยันตี

วางศิลาฤกษ์เจดีย์ศรีศากยธาตุฉลองพุทธชยันตี

 

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๙ น. นายประพันธ์  คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และวางศิลาฤกษ์เจดีย์ศรี ศากยธาตุ วัดห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์    มีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อนึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

บริการสารสนเทศ