Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ตักบาตรข้าวเหนียว ครั้งท่ี ๗

ตักบาตรข้าวเหนียว ครั้งท่ี ๗

  
 เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๗.๐๐ น. ซึ่งเป็นวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖  นายกาจพล  เอิบสุขสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการทำบุญตักบาตร ข้าวเหนียวครั้งที่ ๗  ณ บริเวณถนนชายกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ตามโครงการตักบาตรข้าวเหนียวริมกว๊าน ประจำปี ๒๕๕๕ ทุกวันพระและทุกวันที่มี “กาแฟยามเช้า” โดยมีนายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ไปร่วมกิจกรรมกว่า ๕๐ คน

บริการสารสนเทศ