Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสโมสรสันติบาตของจังหวัดพะเยา

งานสโมสรสันติบาตของจังหวัดพะเยา

 

          วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๘.๐๐ น.  นายประพันธ์   คำจ้อย    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา      ร่วมงาน "ภูมิพะเยา    ภูมิแผ่นดิน    แห่งจักรีวงศ์" (งานสโมสรสันนิบาตของจังหวัดพะเยา)   ณ  หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา มีนายไมตรี  อินทุสุต  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจ ทหาร และภาคเอกชน  ร่วมพิธีกว่า ๒๕๐ คน และได้รับการสนับสนุนวงดนตรีจากกองดุริยศิลป์ กรมศิลปากร มาบรรเลงตลอดงาน แสดงให้เห็นถึงความจงรักษ์ภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ตามพันธะพะเยา "ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน จักรีวงศ์"    

บริการสารสนเทศ