Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

 

 นายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา ได้มอบหมายให้ นางเรณุกา  เตียวตระกูล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา ไปประชุม(แทน) ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนวัดป่าแขมวิทยา อำเภอเชียงม่วน จังหวัด พะเยา เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ซึ่งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา จำนวน ๙ โรงเรียน เป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ประชุมได้เตรียมการรับเสด็จทรงเยี่ยมในทุกโรงเรียนด้วย มชน/ท้องถิ่น ประชาชนในชุมชน  ไปร่วมประชุมเตรียมการ 

บริการสารสนเทศ