Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาเยี่ยมวัดเชียงบาน อำเภอเชียงคำ

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาเยี่ยมวัดเชียงบาน อำเภอเชียงคำ

  

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดเชียงบาน ตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา   นายไมตรี  อินทุสุต  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  และนายวิสุทธิ์  ไชยอรุณ  รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎร คนที่ ๒ ร่วมเป็นประธานในการประชุมเตรียมการต้อนรับนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี (ครั้งที่ ๒)ซึ่งจะเดินทางมาเป็นประธานทำบุญเปิดป้ายหอฉันวัดเชียงบาน   ในวันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕  
โดยพระครูวิจิตริพัฒนโกศล เจ้าอาวาสวัดเชียงบาน/รองเจ้าคณะอำเภอฯ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาปลัดจังหวัดพะเยา นายอำเภอเชียงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น ประชาชนในชุมชน  ไปร่วมประชุมเตรียมการ 

บริการสารสนเทศ