Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ซึ่งมาเป็นประธานในการเปิดหอฉันวัดเชียงบาน อ.เชียงคำ

ต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ซึ่งมาเป็นประธานในการเปิดหอฉันวัดเชียงบาน อ.เชียงคำ

  

วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดศาลาหอฉันวัดเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เสร็จแล้วเดิน ทางไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง  นมัสการพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ และสะพานขุนเดชเพื่อดูงานการเก็บกักน้ำ  โดยนายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่ฯ ไปอำนวยความสะดวกและจัดพิธีการทางศาสนาที่วัดเชียงบานและวัดศรีโคมคำ 

Не откажите дать старику "Журнал хозяйственных операций"автограф.

Вы займетесь чарами, а мы с пастором приступим к "Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати"составлению молитвы.

Вычтите теперь двенадцать из "Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку"восьмидесяти четырех, и останется "Забалансовые счета"семьдесят два, вычтите из этого числа еще "Загальне ознайомлення з структурою, управлінням, напрямком діяльності Ірпінського міського центру зайнятості та організацією ведення бухгалтерського обліку"двенадцать месяцев, останется шестьдесят.

Враги с самого начала внимательно следили за "Загальне документознавство"нашим маневром и, зарядив винтовки, были готовы встретить нас.

Мне "Задания, обеспечивающие уверенность"кажется, что вряд ли "Задача управления бюджетированием на авиаракетостроительном предприятии"тут могут быть сомнения, я был "Загальні питання бухгалтерського балансу"от всей души благодарен ему за "Загальні принципи організації управлінського обліку на прикладі діяльності ВАТ 'Вінтер'"это примирение.

Забудь о ней, поспешно проговорил Мастер Синанджу.

Даже "Летний вечер. Стихи русских поэтов о природе" с этого расстояния Гардену был виден "вий гоголь краткое содержание" изгиб усов.

Оттолкнув свое сиденье обратно "скачать рок музыку альбомом" в центр, он оставил "Английский язык. 4 класс. Итоговая аттестация. Тренировочные задания (с ключами) (+CD)" все стекла прозрачными.

Бледно-зеленые стены, все в каких-то "игровые автоматы печки онлайн" складках, словно ткань.

Она была "Мемуары папы Муми-тролля" заперта на довольно простую "некрасов русские женщины краткое содержание" задвижку, но сетка оказалась слишком "скачать учебник государственное регулирование экономики" густой, чтобы я мог просунуть сквозь нее "лего человек паук играть бесплатно" лапу и открыть "игровые автоматы игра гараж" ее.

Ваша честность и прямота мне нравится,-сказал Велиал.

Мальчик проводил их взглядом, пока искорки не исчезли.

บริการสารสนเทศ