Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ละอ่อนวัดตามเศรษฐกิจพอเพียง

ละอ่อนวัดตามเศรษฐกิจพอเพียง

  

  วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาบรรยายพิเศษ ให้  "ละอ่อนวัดจังหวัดพะเยา" ตามโครงการ"เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเยาวชน..สู่..ผู้นำกล้าแผ่นดิน" ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หลักสูตรค่ายกล้านำ รุ่นที่ ๓๑ "ละอ่อนวัดจังหวัดพะเยา" จัดโดย..ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา วัดต๊ำม่อน และเครือข่ายเพื่อนฯคุณธรรม โครงการต้นกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดโครงการ  ระหว่างวันที่ ๑ - ๕
มิถุนายน ๒๕๕๕  และเยาวชน"ละอ่อนวัดจังหวัดพะเยา" เข้าร่วมกิจกรรมการช่วยเหลืองานพุทธชยันตีจังหวัดพะเยา คือ
การตักบาตรข้าวเหนียวทางเรือ การเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก และ การประกวดร้องเพลง ตอบปัญหาธรรมะ
บรรยายภาพพระพุทธศาสนา บรรยายภาพพระราชกรณียกิจ เป็นต้น  ทำให้โครงการ "ละอ่อนวัดจังหวัดพะเยา" ได้รับการยอมรับ
จากส่วนราชการและประชาชนในทุกกิจกรรม 

Я поднес пистолет ко лбу "Скачать весёлая музыка"Огненной Лихорадки и выпустил последний заряд.

Если он ошибается, то Великий Осирис непременно уничтожит его "Дети шпионов скачать фильм"или отдаст живым на растерзание богу Анубису с головой шакала.

Передняя стена опять замерцала, потом потускнела, и в ""тот же самый миг где-то за ней пронеслось что-то, похожее "Скачать мангу магазинчик ужасов"на стон.

спросил гном, наливая вина в кружку "Игры гонки за рулём"Мака.

Маргарита крепко держалась обеими руками за плечи Фауста.

Я хочу, чтобы ты провела со мной несколько дней.

Но прежде, чем мы вас здесь оставим, он повернулся в мою "Скачать гта все части"сторону, я проверю, у кого из вас длиннее кишки.

Он даже не потер ушибленное место.

Вы, наверное, здорово ведете свои дела, "Скачать я не сдамся без боя океан эльзы"мистер Мейтланд,-но не личную жизнь, я полагаю.

Усталость все еще давала о себе знать, хотя он чувствовал себя более отдохнувшим, чем раньше.

Бортан подбежал ко мне и лизнул руку.

Сколько киллеров погибло от рук своих работодателей потому, что тем не хотелось расставаться с деньгами!

Но Ангел-то, небожитель хренов, "Знаете ли вы физику?"даже и не удивился ничуточки, "Подарки. Лоскутное шитье"будто только и ждал звонка по "Поцелуй дочери канонира"местному тайному телефону.

Но жестокие судьи "Страж мертвеца"его не слушали.

Это восклицание вырвалось "Монеты. Большая энциклопедия"у ирландца потому, что Тара соскочила со своей подстилки и "Зверушки из помпонов"с лаем "Бизнес - это психология: Психологические координаты жизни современного делового человека."бросилась к двери.

Карлос подошел к матери проститься.

Поэтому "Осада, или Шахматы со смертью"я приказываю вам положить ваш "Русско-французский разговорник для путешественников. Bon Voyage"револьвер в кобуру, из которой вы "Царский сплетник и дочь тьмы"его достали.

Не говорите этого, капитан Робертс.

Все вышло еще лучше, "Выживают сильнейшие Физ. подготовка в практике боевых искусств и единоборств" чем я предполагал.

Конечно, поначалу он "Сыщик для феи Когда наступит вчера" не хотел оставлять "Псы Господни. Из неизданного" должность командующего, но мой господин "Детям о животных" предложил ему сумму, от "Интеллектуальная собственность" которой он не смог отказаться.

спросила она, "Ты умеешь хранить секреты" показывая оператору план запусков на утро.

В свое "Спартак" время увидишь, "Зубы и полость рта все что нужно знать" ответил Аззи.

Это началось часов в десять "Возвращение блудного мужа" утра.

Идея поставить безнравственную пьесу пришла мне в "Юнкерс-87 Stuka в бою" голову во время спектакля, на котором я присутствовал.

บริการสารสนเทศ