Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home พุทธประวัติ ประชุมกฐินเอื้ออาทรสามัคคี 320 วัด

ประชุมกฐินเอื้ออาทรสามัคคี 320 วัด

วันจันทร์ที่  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประชุมการจัดกฐินเอื้ออาทรสามัคคี 320 วัด โดยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดราชบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาและจังหวัดพะเยา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  ทั้งนี้ การประชุมมีเจ้าคณะจังหวัดพะเยา และเจ้าคณะอำเภอ
ทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม

บริการสารสนเทศ