Get Adobe Flash player
Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ การตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖

การตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖

     

 

             วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยนางสาวอรพินท์  ภิญโญฤทธิ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา   ประจำปี ๒๕๕๖  จังหวัดพะเยา

 
ณ สนาม สอบเรือนจำจังหวัดพะเยา วัดแม่กาห้วยเคียน และสนามสอบวัดศรีอุโมงค์คำ  ซึ่งปีนี้ มีนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาตรี-โท-เอกของจังหวัดพะเยา เป็นจำนวนมาก และขาดสอบไม่ถึง 5 % แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาสงฆ์ ที่สนับสนุนให้นักเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าสอบความรู้ด้านพระพุทธศาสนา เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป

 

 

บริการสารสนเทศ