Get Adobe Flash player
Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ มอบเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อเอปสัน ราคา ๘,๐๐๐ บาท

มอบเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อเอปสัน ราคา ๘,๐๐๐ บาท

วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.พระครูพินิตธรรมประภาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ(พระอารามหลวง) จังหวัดพะเยา
ได้มอบเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อเอปสัน ราคา ๘,๐๐๐ บาท ไว้ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เพื่อใช้ในการบริการพระสงฆ์ผู้มาติดต่องาน 
 

 

 

บริการสารสนเทศ