Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home พุทธประวัติ

พุทธประวัติ

วันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ ๒ เมษายน  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรม กว่า ๗๐ หน่วยงาน 

 

ประชุมกฐินเอื้ออาทรสามัคคี 320 วัด

วันจันทร์ที่  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประชุมการจัดกฐินเอื้ออาทรสามัคคี 320 วัด

อ่านเพิ่มเติม...

วัดป่าแดงบุญนาค

ดป่าแดงบุญนาค
******************
  วัดป่าแดงบุญนาค   นับว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณตั้งแต่สมัยพระพุทธศาสนาเขามาในอาณาจักรพะเยาก็ว่าได้ เดิมชื่อ  วัดบุญนาค          ตอนหลังมีการสร้างวัดใหม่เพิ่มชื่อว่า    วัดป่าแดง ปัจจุบันก็เลยรวมเป็นวัดเดียวกัน ซึ่งร่องรอยประวัติศาสตร์ของวัดนี้มีหลักฐานปรากฏ    ให้เห็นกำแพงกั้นระหว่างสองวัดนี้ แต่ก็ถูกทำลายไปไม่น้อย ประวัติของสองวัดเป็นที่สนใจ         เพราะเกี่ยวเนื่องกับการสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อเจดีย์องค์เก่าพังทลายไป ก็มีแม่ทัพนายกองมาขนเอาอิฐเจดีย์ไปทำเป็นตอหม้อสร้างสะพานให้ขบวนกองกำลังทหารได้เคลื่อนทัพได้ แต่ที่น่าเสียดายก็คือซากโบราณสถาน ที่ถูกทำลายแล้วหลังๆเมื่อการสงครามสงบสุข ก็ได้มีการบูรณะใหม่ แต่ก็ยังไม่ทิ้งร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ให้คนใหม่ได้ไปดู
  วัดป่าแดงบุญนาค  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑ บ้านป่าแดง หมู่ที่  ๓   ตำบลท่าวังทอง       อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อจะเข้าไปชมวัดแห่งนี้ ก็เริ่มจากถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ สายเชียงราย ลำปาง แล้วเลี้ยวซ้าย เมื่อผ่านโรงพยาบาลพะเยาราม อีกไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตร ก็จะเห็นซุ้มประตูโขงก่อด้วยอิฐมอญ ตรงเข้าไปด้านซ้ายมือก็จะเห็นองค์พระเจดีย์วัดป่าแดง
  เป็นองค์เจดีย์ทรงหน้าไม้สิบสอง ฐานสี่เหลี่ยมขนาดกว้างยาว ร่วม ๒๕ เมตรส่วนทางด้านขวามือเป็นป่าไม้ที่ปกคลุมอดีตวัดที่ยิ่งใหญ่เก่าแก่คู่เมืองพะเยา ก็คือวัดบุญนาค  ซึ่งเมื่อเข้าไปถึงก็จะเห็นซากองค์เจดีย์เก่าศิลปะสุโขทัยและฐานพระ       พระอุโบสถ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
  ส่วนทางด้านพระอุโบสถวัดป่าแดงนั้น ปัจจุบันได้บูรณะเป็นที่เรียบร้อย มีพระพุทธรูปหินทรายเก่าแก่มากมายประดิษฐานอยู่ ซึ่งพระพุทธรูปหินทรายทั้งหมดแกะสลักด้ายช่างที่มีฝีมือชั้นเยี่ยม
  วัดบุญนาค นับเป็นวัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์      ระหว่างล้านนากับสุโขทัยได้เป็นอย่างดี ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙   พญายุธิษฐิระเจ้าเมืองสองแควได้เข้ามาสวามิภักดิ์พระเจ้าติโลกราชเจ้าเมืองเชียงใหม่ คราศึกกรุงศรีอยุธยากับล้านนา      พระเจ้าติโลกราชให้พญายุธิษฐะ
มาครองเมืองพะเยา และพระองค์ได้สร้างวัดอรัญญวาสี   คือวัดบุญนาค หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  วัดพญาร่วง
  วัดป่าแดงบุญนาค ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๔


 

วัดอินทร์ฐาน

วัดอินทร์ฐาน
***********************
วัดอินทร์ฐาน   ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๖ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ต๋ำ  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สร้างเมื่อ   พ.ศ. ๒๔๗๙   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่   ๒๗   กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๑
 สิ่งที่น่าสนใจ ก็คือพระอุโบสถที่ได้รับการบูรณะใหม่ เมื่อเดินเข้าไป  ก็จะเห็นรูปตุงหรือธงไม้แกะสลักส่วนปลายเป็นหงส์ พระอุโบสถตั้งอยู่บนฐานยกสูง สถาปัตยกรรมจะไปทางศิลปะอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ ที่น่าสนใจก็คือ หน้าบันพระอุโบสถ    จะเป็นการฉลุแกะสลักไม้เป็นลายไทยติดหน้าบันพระอุโบสถดูแล้วกลมกลืนกัน ไม่นาคสะดุ้ง แต่เป็นใบระกา หัวพญานาคราชสามชั้นสีขาวตัดกับสีน้ำตาลแก่ของลายไม้
 สถานที่ตั้งติดถนนซุปเปอร็ไฮเวย์ สายลำปาง เชียงราย ก่อนจะเข้ามาถึงในตัวเมืองพะเยา อยู่ทางด้านซ้ายมือ     วัดนี้นอกจากจะเป็นวัดเก่า  ร่วมร้อยปีแล้วปัจจุบันได้มีการบูรณะพระอุโบสถให้สวยงาม บริเวณแม้จะไม่กว้างขวางมากนักก็จัดระเบียบให้เป็นที่ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อย
 ภายในพระอุโบสถ  ก็มีพระพุทธรูปหินทรายลงรักปิดทอง   สวยงาม   ดูข้างในเหมือนพระอุโบสถนี้สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ซึ่งหลังพระอุโบสถนี้ก็จะเห็นพระเจดีย์องค์ไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่หลังพระอุโบสถ
 วัดนี้ท่านเล่าว่าเป็นวัดที่ประทับของพระอินทร์อาสนะของพระอินทร์ ที่หน้าบันจึงมีรูปพระอินทร์นั่งประทับบนอาสนะหรือที่ประทับ เข้าไปแล้วร่มรื่นน่าสนใจ

Не прошло и "Vls проигрыватель скачать"суток, как в нью-йоркском аэропорту Кеннеди к "Openoffice org draw скачать"таможенному инспектору подошел странного вида субъект.

Совесть моя была совершенно чиста "жека вдыхая друг друга скачать"перед несчастным народом, с которым мне вскоре предстояло "сломался ключ в замке зажигания"встретиться как с противником в войне.

Я рассчитывал, что "скачать игру doodle jump на компьютер"ветер переменит направление.

В честь молодой креолки прогремело "скачать програму для створення відео"троекратное ``ура'', что очень удивило пассажиров ``Магнолии'', которые уже несколько минут "Winamp 5.6 скачать"наслаждались своим торжеством и обгоняли нас "скачать mpglib dll"все больше и больше.

Теперь хуже, чем при крепостном праве.

На "Литературное чтение. Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса. В 2-х частях. Часть 2. ФГОС"протяжении мили, а может быть и больше, "Прогулки по Риму"караван идет по найденным следам.

วัดไชยอาวาสวัดไชยอาวาส
************************
วัดไชยอาวาส   เดิมชื่อว่า วัดปักคำ เป็นวัดร้างมาก่อน ปัจจุบันวัดไชยอาวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๒   บ้านประตูเหล็ก   ถนนราชวงศ์ หมู่  ๑ ตำบลเวียง  อำเภอเมือง   จังหวัดพะเยา   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๗๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๔๗๗๘๘ ทิศเหนือจรดถนนพหลโยธิน และที่ดินเอกชน ทิศใต้ประมาณ ๑ เส้น ๙ วา จรดตรอก ทิศตะวันตกประมาณ ๒ เส้น ๑๐ ตารางวา จรดตรอกทิศตะวันออก ประมาณ ๒ เส้น ๙ ตารางวาจรดถนนราชวงศ์
 ที่ดินธรณีสงฆ์มีจำนวน๒ แปลง เนื้อที่ ๒ งาน ๗๖ ตารางวา อาคารเสนาสนะ  ประกอบไปด้วย อุโบสถศาลาการเปรียญ วิหาร กุฏิ ปูชนียวัตถุ มีเจดีย์ ว่ากันว่าวัดไชยอาวาสตั้งอยู่ใกล้ประตูเมืองซึ่งทำด้วยเหล็กล้วนชาวบ้านจึงนิยมเรียกชื่อว่า วัดประตูเหล็ก หรือวัดไชยอาวาส ประตูเหล็ก ปัจจุบันประตูเหล็กได้ชำรุดไปนานแล้ว
 วัดไชยอาวาส และวัดหลวงราชสัณฐาน เป็นวัดพี่วัดน้องมาแต่โบราณกาล          เนื่องสมัยข้าหลวงวงค์ ได้มาปกครองเมืองพะเยา และได้มาบูรณะซ่อมแซมวัดไชยอาวาสหรือประตูเหล็กและวัดหลวงในราชสัณฐานเสร็จ ได้นิมนต์พระอินทจักร์ วัดปงสนุกด้านใต้มาเป็นเจ้าอาวาสประตูเหล็กและนิมนต์พระภิกษุอินทร์ อินโธ วัดปงสนุกด้านเหนือ จากเมืองลำปาง มาเป็นเจ้าอาวาส  วัดหลวงราชสัณฐาน วัดทั้งสองนี้ จึงเป็นวัดพี่วัดน้องตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน     เมื่อถึงเวลาเทศกาลสำคัญ เช่น วันพระเข้าพรรษาก็ดี วันพญาวันปีใหม่เมืองก็ดี เดือนสี่เป็งก็ดี วันพระออกพรรษาก็ดี วัดทั้งสองก็จะมีการเอา “ ช้าบาตร” หรือข้าวปลาอาหารข้าวต้มข้าวหนมมาไขว่กัน (แลกเปลี่ยนกัน) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และทำเป็นประเพณี ทุก ๆ ปี ตลอดไป เพื่อรักษาความเป็นวัดพี่วัดน้อง เมื่อมีอะไรแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ตามประสาพี่และน้องดังนี้ ฯ

Ей-ей, хорошо бы пропустить стаканчик!

Не "Скачать мангу сладкие капельки"знаю, беспечно "Скачать егэ по физике 2012"ответил Ангел.

Все это пришло на ум Бену Брасу, и "Игры самолеты скачать торрент"смертельный ужас охватил "Скачать книгу гражданское право"его при мысли, что корабль может "Игру скачать форсаж 3"пройти мимо, так и не услышав и "Казаки игра казаки последний довод королей скачать"не заметив их.

Благодарю, джентльмены, благодарю!

И под влиянием выпитого "Скачать песню баста и город 312 обернись"грога, изготовленного по рецепту спившегося матроса, фельдкурат "Скачать игру исторический"принялся ругать себя последними "Скачать игру punisher"словами, в самых отборных "Скачать звуки наркоман павлик для css v34"выражениях давая понять, что, собственно, он собой представляет.

Вскоре, однако, обстоятельства разлучили нас.

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ