Get Adobe Flash player
Home ขั้นตอนการบริหารเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย จังหวัดพะเยา

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการและคณะข้าราชการร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 32 จังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มีนาคม 2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 32 จังหวัดพะเยา ณ วัดติโลกอาราม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน รวมถึงนักท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนมาก โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา และพิธีตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง

วันที่ 1 มีนาคม 2561 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนมาก โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทุกวันที่ 28 ของเดือน จังหวัดพะเยา ณ พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าฝาง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีพระครูสุวรรณโณภาส เจ้าอาวาสวัดป่าฝาง และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าฝาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านอิงโค้ง โรงเรียนบ้านเจน โรงเรียนบ้านกาดถี โรงเรียนบ้านแม่อิง และโรงเรียนบ้านม่วงคำ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมดังกล่าว จำนวน 124 คน

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ