Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ขั้นตอนการบริหารเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

การประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา สมัยสามัญประจำเดือน ครั้งที่ 6/2563 เดือนมิถุนายน


พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุจอมทอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 จังหวัดพะเยา


ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพะเยา ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564)


ผอ.พศจ.พะเยา ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนากว๊านพะเยา อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา


มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วัดศรีอุโมงค์คำ


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ