Get Adobe Flash player
Home ขั้นตอนการบริหารเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พิธีเทปูนรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ หรหฺมปญฺโญ ณ วัดอนุมัติวงศ์


ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐและนโยบายจังหวัดพะเยา


พิธีสรงน้ำพระราชทานพระธาตุเจ้าวัดลี จังหวัดพะเยา


พิธีตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ)


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ